Verbinding is het nieuwe winning

Samen sterk staan, doe je door samen te praten. Aankomende donderdagavond om acht uur is er een zoom-meeting met de álle leden van The Dutch Squad, een groep vrouwen actief in de politiek die zich inzet voor meer diversiteit binnen de Nederlandse bestuursorganen. Maar zij kunnen alleen helpen als jij opstaat en vertelt over dingen waarvan je zelf denkt dat ze beter of anders kunnen.

Want wat men vaak vergeet, is dat één keer wél van je laten horen al velen malen sterker staat dan duizend keer niks zeggen.

20-05-2021 20:00 – 21:30

Online Evenement

Donderdagavond is jou moment om van je te laten horen.

De Dutch Squad: Milka Yemane(GroenLinks)Joan Nunnely(D66)Fatihya Abdi(PvdA) en Isaura Carrilho(DENK). oprichters van de The Dutch Squad, zijn állemaal aanwezig om te luisteren en praten over situaties waar je dagelijks tegenaan loopt.

Waarom? Omdat het belangrijk is om te weten welk gevoel leeft onder de gewone burgers.

Trots op Tilburg in samenwerking met:

The Dutch Squad

In tijden van crisis, zoals COVID-19 die met zich meebrengt, worden de kleinere groepen en individuen vaak als eerste vergeten.

Zoals initiatieven die staan voor een beter milieu en gelijke kansen voor iedereen. Omdat zij vaak alleen staan, is het erg lastig om dingen uit hun naam voor elkaar te krijgen.

Wij, TrotsopTilburg, staan voor dié mensen.
In woord en daad.

Meedoen aan Tilburgse Jongeren in Gesprek met..

Deelname is vrijblijvend en gratis.

Probleem Bepaling

Wat voor problemen bedoelen we dan? Bijvoorbeeld huisvesting. Omdat het in tijden als deze voor iedereen-laat staan starters- onmogelijk is om een huis te kopen. Of onzekerheid over onderwijsachterstand, opgelopen door die verdraaide crisis waar we maar niet vanaf lijken te komen. Voor alles wat jij bedenkt maken wij een vuist. Wij hopen zo een vaste community te krijgen, die uit zichzelf problemen constateert, en ze vervolgens zélf doorspeelt. Handel samen, praat als een. Wij helpen jullie daarbij. 

Het ding is namelijk dat veel bestuursorganen geen flauw benul hebben hoe dat problemen zich in de realiteit voordoen. De wil om situaties te verbeteren is er wel degelijk. Ze kennen de problemen alleen niet. En laat jij daar nou een cruciale rol in spelen. Want zonder jou weten zij niet wat er mis is. Of er iets mis is. Hóe het überhaupt opgelost kan worden. 

Bespreekbaar maken van problemen

Door in gesprek te gaan creëren we een situatie waarin alles op tafel ligt, en iedereen elkaar snapt. Verschil van inzicht zal er altijd zijn, maar er wordt nu wel overgepraat. En wanneer dat gebeurt, zijn de grootste hordes al genomen. En door dat te blijven doen kunnen we steeds meer en meer voor elkaar betekenen.

Zie donderdagavond daarom niet als een eenmalige kans om je hart te luchten, maar juist als je eerste kans om zowel jezelf te laten zien, en te horen wat we voor je kunnen beteken.

Online Dialoog via Zoom

Daarom zijn zij aankomende donderdag állemaal aanwezig om met jou te kijken wat beter kan. Wij snappen natuurlijk ook dat één meeting niet alles meteen compleet zal veranderen, maar een onderwerp op tafel leggen en erover praten doet vaak al wonderen.

En daarom blijven wij, samen met The Dutch Squad, jullie mogelijkheden en houvast geven om je ‘zegje’ te doen en je problemen kenbaar te maken. Want: Samen sterk staan, doe je door samen te praten.